Przeprowadzenie "Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia" dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) zgodnie z postanowieniami określonymi poniżej:"Kurs grafiki komputerowej II i III stopnia" Celem kursu jest zdobycie przez uczestników (uczniów) zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik transformacji obiektów, zdjęć i rysunków. • Liczba godzin zajęć: 60 h • Liczba osób: 15 osób • Termin realizacji: IX– XII 2020 r., w terminach ustalonych z Zamawiającym, • Miejsce realizacji: ZS nr 2 – os. Słoneczne 45, 27-400 Ostrowiec Św. I. Kurs grafika komputerowa II stopień • Liczba godzin: 30 • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: CorelDraw  1. Zaawansowane techniki transformacji obiektów  Elementy wspomagające pracę (siatki, prowadnice, linijki)  Konfiguracja programu  Drukowanie Photoshop  Złożone techniki edycji zdjęć cyfrowych  Malarstwo cyfrowe  Wykorzystanie ścieżek  Zaawansowane techniki pracy z warstwami  Inne techniki obróbki zdjęć Illustrator  Podstawowe techniki rysownicze  tworzenie figur geometrycznych  typy i zastosowanie pędzli  zastosowanie poleceń do pracy na ścieżkach  techniki rysunku wykorzystujące obiekty pełne (narzędzie do zniekształceń, siatka gradientu)  Efekty specjalne  Malowanie w Illustratorze  Rysowanie piórkiem i ołówkiem  Praca z tekstem  Tworzenie: reklamy, wizytówki, broszury II. Grafika komputerowa III stopień • Wymagane zagadnienia do omówienia z uczestnikami: Photoshop  Narzędzia od grafiki wektorowej: wypełnianie kolorem, zmiana wyglądu konturu, przekształcanie obiektów  Wykorzystanie masek: korekcja przy użyciu maski, tworzenie maski gradientowej  Przygotowanie zdjęć do publikacji: zmiana parametrów zdjęcia (rozdzielczość, wielkość), zmiana modelu koloru  Modele kolorów. Ustawienia użytkownika: modele RGB, CMYK oraz HSB, duotony, praca ze starymi zdjęciami, dobieranie kolorów, wykorzystaniem kanałów, bichromia, stosowanie modelu Lab  Skanowanie obiektów graficznych: działanie i parametry skanerów, techniki skanowania, wskazówki do skanowania Illustrator  Wstawianie i techniki pracy z tekstem: otaczanie grafiki tekstem, łączenie grafiki z tekstem, odstępy między obiektami  Warstwy: wstawianie warstw, wykorzystanie warstw  Redakcja techniczna: dobór marginesów, zasady składu tekstów  Poligrafia: zmiana parametrów zdjęć przeznaczonych do druku, przygotowanie publikacji do druku, ustawianie znaczników drukarskich, przygotowanie prac wieloużytkowych  Przygotowanie reklamy Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu kompetencji przeprowadzonego przez prowadzącego. Po zdanym egzaminie uzyskają certyfikat kompetencji wydany przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia komputery z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (np. Photoshop, CorelDraw, itp.) oraz tablety graficzne, drukarki. Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia NNW uczestników, poczęstunku (obiad), pendrive’ów. Harmonogram zajęć powinien obejmować 6 dni zajęć z uwzględnieniem, że uczestnikami kursu są uczniowie szkoły.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 08:00


» Location

ul. Sandomierska 26A
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26A
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in