Budowa chodnika przyległego do drogi wojewódzkiej nr 506 w Chruścielu.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa chodnika przyległego do drogi wojewódzkiej nr 506 w Chruścielu na odcinku nr 2 w km od 0+058,91 do 0+345, odcinek nr 2 km 0+345 do km 0+358, odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+187,80 i odcinek nr 4 w km 0+000 do 0+090 i w km od 0+090 do 0+590.
1.1. Zamówienie podobne obejmuje zakres robót na odcinku nr 4 od km 0+590 do 0+601 oraz odcinek nr 5 od km 0+000 do km 0+105,50.
2. Szczegółowy zakres robót do wykonania oraz technologie, określa Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), formularz cenowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.08.2020 | 12:00


» Location

Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in