Modernizacja platformy Otwarta Szkoła

» Notice description

3.2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji platformy e-learningowej Otwarta Szkoła wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz udzieleniem licencji do Utworów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ wraz z załącznikami, która została zamieszczona na stronie internetowe www.orpeg.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 12:00


» Location

Kielecka 43
Warszawa 02-530
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Software development

» Buyer data

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Kielecka 43
Warszawa 02-530
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in