Materiały eksploatacyjne do centralnej sterylizatorni

» Notice description

Materiały eksploatacyjne do centralnej sterylizatorni wg podziału na 9 grup asortymentowych, opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
a) Wymagany okres ważności przedmiotu zamówienia w zakresie każdej grupy: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
b) Zamawiający wymaga by na każdym opakowaniu zawarta była informacja o produkcie w języku polskim oraz informacja o okresie ważności przedmiotu zamówienia.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów i wyrobów medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania. Niezamówienie w okresie obowiązywania umowy ww. produktów w ilości 40 % nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń.
d) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.
e) Dostawy realizowane max. do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (vide kryteria oceny ofert)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2020 | 10:00


» Location

os. Na Skarpie 66
Kraków 31-913
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Kraków 31-913
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in