Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (modernizacja pustostanów) w gminnych lokalach mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 24-26/1, ul. Brodatego 4/10 (Zadanie nr 1) oraz przy pl. Staszica 17/4, pl. Strzeleckim 5/6 (Zadanie nr 2).
2. Zakres prac w poszczególnych lokalach obejmuje m. in.:
1) roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, posadzkarskie i okładzinowe, stolarskie, malarskie,
2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych wraz z konieczną wymianą osprzętu,
3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z konieczną wymianą osprzętu,
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 18) wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Zasobu Komunalnego
Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in