Dostawa nowej kompaktowej zabudowy śmieciarki na ramie pośredniej przystosowanej do urządzenia hakowego

» Notice description

DOSTAWA NOWEJ KOMPAKTOWEJ ZABUDOWY ŚMIECIARKI NA RAMIE POŚREDNIEJ PRZYSTOSOWANEJ DO URZĄDZENIA HAKOWEGO
O parametrach opisanych poniżej i w załączniku nr 2 do SIWZ lub tożsamych
LP PARAMETRY TECHNICZNE
1. Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2020
2. Pojemność załadunku minimum 7 m3
3. Całkowicie szczelna zabudowa przystosowana do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych, BIO odpadów, szkła, tworzyw sztucznych i papieru.
4. Zabudowa monolityczna bez odwłoka
5. Ściany skrzyni ładunkowej wykonane z jednego arkusza blachy w kształcie owalnym, bez ożebrowania.
6. Szerokość zabudowy wewnątrz minimum 1850 mm
7. Stopień zagęszczania 1 : 4
8. Rozładunek zabudowy za pomocą płyty wypychającej.
9. Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach wewnątrz zabudowy
10. Nieprzerwane spawy wewnątrz zabudowy
11. Płyta zgarniająco-zgniatająca umieszczona w górnej części zabudowy
12. Siłowniki płyty zgarniająco-zgniatającej umieszczone na zewnątrz zabudowy w górnej części
13. Tylna klapa do większych przedmiotów otwierana na zawiasach
14. Urządzenie załadowcze cofnięte względem tylnej krawędzi zabudowy o minimum 400 mm zapobiegające zabrudzeniu podczas wyładunku oraz umożliwiające rozładunek do innej dużej śmieciarki z tylnym załadunkiem.
15. Zabudowa śmieciarki ma pracować w systemie wymiany z istniejącym pojazdem wyposażonym w urządzenie hakowe.
16. Stopy podporowe ułatwiające montaż i demontaż zabudowy z urządzenia hakowego zamontowane w tylnej części ramy pośredniej zabudowy
17. Urządzenie załadowcze tylne obsługujące pojemnik
110 i 1100 litrów zgodnie z normą PN-EN840
18. Zabudowa odpowiadająca wytycznym 2006/42/WE,
normie PN-EN1501-1:2011 posiadająca certyfikat CE.
19. Zabudowa pokryta warstwą podkładowego lakieru epoksydowego
20. Zabudowa pokryta warstwą podkładu akrylowego
21. Powłoka lakiernicza trzy warstwowa – lakier poliuretanowy chemoutwardzalny
22. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na zabudowie
23. Preferowany kolor zabudowy real( pomarańczowy – komunlany)
UKŁAD STEROWANIA
24. System sterowania wrzutnikiem za pomocą dźwigni umieszczonych z prawej strony zabudowy
25. Sterowanie opróżnianiem zbiornika za pomocą dźwigni umieszczonych z prawej strony zabudowy
26. Sterowanie płytą zgarniająco-zgniatającą za pomocą przycisków (cykl automatyczny oraz osobno poszczególne cykle), skrzynia sterownicza umieszczona z prawej strony zabudowy
27. Wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony z obu stron zabudowy jak najbliżej miejsca pracy operatora
28. Podłączenie zabudowy do systemu hydrauliki podwozia z urządzeniem hakowym za pomocą szybkozłączek hydraulicznych
29. Podłączenie zabudowy do systemu elektrycznego podwozia za pomocą szybkozłącza elektrycznego
30. Alarm w kabinie kierowcy oraz wyłącznik bezpieczeństwa
31. Wyłącznik przystawki mocy w kabinie kierowcy za pomocą zaworu pneumatycznego
32. Oświetlenie pola załadunku minimum jedna lampa robocza
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
33. Ramiona wyrzutnika do pojemników 1100 litrów
34. Sygnalizacja dźwiękowa jazdy do tyłu
WYMAGANIA DODADKOWE
35. W zakres dostawy wchodzi również uruchomienie i szkolenie pracowników zamawiającego w wymiarze 5 roboczogodzin.
36. Dostawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta i posiadać serwis.
GWARANCJA
37. Wymagany okres gwarancji na zabudowę 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo odbiorczego.

38. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek, dostawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia bez zbędnej zwłoki w okresie nie dłuższym niż 72 godzin od zgłoszenia w siedzibie zamawiającego lub serwisie

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Suwalska 38
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Parts for vehicles, boats and planes
  • Consumables for vehicles, boats and planes
  • Vehicles, trailers, boats and planes
  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes
  • Internal transport systems, parts, maintenance and repair

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku
ul. Suwalska 38
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in