Wymiana piaskowca elewacji zachodniej i południowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi

» Notice description

Przedmiot zamówienia stanowi wymiana piaskowca elewacji zachodniej i południowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi. Zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysami nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ) prace obejmują prace zabezpieczające i przygotowawcze, demontaż istniejącego piaskowca elewacyjnego z uwzględnieniem konieczności przekazania odzyskanych płyt Zamawiającemu (gruz do wywiezienia i utylizacji przez Wykonawcę), przygotowanie podłoża, montaż nowych płyt z piaskowca o nazwie ROSA DELHI gr. 3 cm lub równoważnego na kotwy mechaniczne do istniejącej elewacji, impregnację kamienia, konserwację i lokalne zamocowanie płyt granitowych w strefie wejścia, wymianę rury spustowej nad daszkiem wejściowym. W ramach zamówienia przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla stosowanych materiałów wykończeniowych i budowlanych. Przed przystąpieniem do realizacji należy przedstawić próbki materiału nowego piaskowca do akceptacji Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Przed zaopiniowaniem materiału należy wyczyścić fragment obecnego piaskowca, najlepiej metodami ręcznymi nieuszkadzającymi struktury zewnętrznej materiału, tak aby mieć właściwą bazę porównawczą do jego zaopiniowania. Dokumentacja projektowa (stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysy nakładcze (stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ) – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2020 | 09:30


» Location

ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in