Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw ( proj.1) „Budowa „Orlika” w Bezrzeczu”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego oraz toru rowerowego w m. Bezrzecze w podziale na dwie części :

Część 1(a) – Budowa osiedlowej infrastruktury sportowej - toru rowerowego typu Pumptruck na terenie dz. Nr 66/147, 66/145, , wraz z dojściem/dojazdem rowerowym do niego, oraz strefą startową, w także prace towarzyszące m.in.: wycinką drzew i krzewów, karczowaniem, oraz wywozem drewna i krzewów z terenu inwestycji
oraz
Część 2(b)- Budowa boiska sportowego typu „Orlik” o nawierzchni ze sztucznej trawy w Bezrzeczu na terenie działki nr 66/144 wraz z piłkochwytami, małej architektury w postaci ławek oraz koszy na śmieci.

Zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych wynikających z dokumentacji przetargowej, pism, warunków, uzgodnień, zgłoszeń oraz decyzji w tym decyzji zezwalającej na wycinkę drzew załączonych do dokumentacji przetargowej umożliwiających prace budowlane, a w następnie po wykonanych robotach umożliwiających Zamawiającemu użytkowanie inwestycji. Ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania sprawozdań, wykonania dokumentacji powykonawczej w tym zmiany użytku gruntu po wykonanych pracach itd. z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Prace będą realizowane na podstawie 2 odrębnych zgłoszeń dołączonych do dokumentacji przetargowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Szczecińska 16 a
Dobra 72-003
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16 a
Dobra 72-003
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in