Dostawa w 3 Pakietach odczynników do immunologii, biochemii dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na okres 48 miesięcy wraz z dzierżawą analizatorów oraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

» Notice description

Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa w 3 pakietach:
1.Pakiet nr 1 - Odczynniki do badań metodą chemiluminescencji wraz z dzierżawą dwóch analizatorów immunodiagnostycznych - szczegółowy opis, asortyment, ilości, parametry, warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiają Załączniki od Nr 1 do Nr 1F do SIWZ.

1.Pakiet nr 2 - Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego - szczegółowy opis, asortyment, ilości, parametry, warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiają Załączniki od Nr 2 do Nr 2 D do SIWZ.
1.Pakiet nr 3 - Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów - szczegółowy opis, asortyment, ilości, parametry, warunki serwisu oraz szkoleń przedstawiają Załączniki od Nr 3 do Nr 3F do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.08.2020 | 10:00


» Location

82-300 Elbląg


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Królewiecka 146
82-300 Elbląg
telefon: 552344111
fax: Brak
email: sekretariat@szpital.elblag.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in