Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,6 kWp na budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 oraz o mocy 16,9 kWp na budynku przy ul. Grzybowskiego 7 A

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie:
„Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,6 kWp na budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 oraz o mocy 16,9 kWp na budynku przy ul. Grzybowskiego 7 A”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych stanowi załącznik A do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Partyzantów 2
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Powiat Chrzanowski
ul. Partyzantów 2
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in