Remont mostu przez rzekę Krzna Południowa w km 215+822 drogi krajowej nr 19 m. Rzeczyca w zakresie uszczelnienia kapy chodnikowej i wymiany nawierzchni jezdni wraz z dojazdami.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje remont mostu przez rzekę Krzna Południowa w km 215+822 drogi krajowej nr 19 m. Rzeczyca w zakresie uszczelnienia kapy chodnikowej i wymiany nawierzchni jezdni wraz z dojazdami. Prace obejmowały będą w szczególności: roboty przygotowawcze w tym opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, frezowanie warstw konstrukcyjnych, układanie warstw konstrukcyjnych, wbudowanie krawężników betonowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Ogrodowa 21
Lublin 20-075
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
Lublin 20-075
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in