Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Prudnik

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją dróg w Gminie Prudnik.

Zakres zamówienia:
Etap I – przebudowa drogi ul. Paderewskiego w Prudniku,
Etap II – modernizacja drogi wewnętrznej w Czyżowicach.
.
Zakres robót objęty zadaniem:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- montaż krawężników i obrzeży,
- podbudowy z kruszywa kamiennego,
- nawierzchnie mieszanek mineralno-bitumicznych,
- nawierzchnie z kostki betonowej,
- studzienki ściekowe i regulacja pionowa studzienek.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Kościuszki 3
Prudnik 48-200
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
Prudnik 48-200
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in