Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Laski

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Laski. Szczegółowy opis techniczny i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Ponadto zamówienie obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli OSP w zakresie obsługi sprzętu i pojazdu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Jana Pawła II 47
Trzcinica 63-620
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 47
Trzcinica 63-620
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in