Wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 1 – Budowa chodników przy ul. Szpitalnej 45 Zadanie 2 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana klatek wentylacyjnych

» Notice description

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadań:
Zadanie 1 – Budowa chodników przy ul. Szpitalnej 45
Zadanie 2 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana klatek wentylacyjnych.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń/obiektu i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem pracownika Działu Technicznego jest możliwe w dni robocze w godzinach 7:25 - 15:00, konieczne zgłoszenie do Działu Technicznego z co najmniej jednodniowym wyprzedzaniem.

5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ WSZ-EP-33/2020, tj. Załączniku numer 2.1 - Programie funkcjonalno-użytkowym dla Zadania nr 1
i w Załączniku numer 2.2 - Programie funkcjonalno-użytkowym dla Zadania nr 2, które stanowią integralną część SIWZ.
SIWZ wraz z załącznikami Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

Szpitalna 45
Konin 62-504
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie
Szpitalna 45
Konin 62-504
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in