Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: roboty modernizacyjne pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie Wlkp., na potrzeby realizacji projektu pn. MALUCH+ 2020 moduł 1

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty modernizacyjne (adaptacyjne) w pomieszczeniach Żłobka Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wlkp. obejmujące swym zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych.
Szczegółowy zakres robót oraz warunki wykonania prac określają:
• TER
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa, projekt umowy.
Informacja dodatkowa: praca na obiekcie czynnym. Zakres prac wykonywany etapami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

Sikorskiego 3-4
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Gorzów Wlkp.
Sikorskiego 3-4
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in