„Przebudowa drogi gminnej nr 110540W w miejscowości Boże od km 0+000 do km 0+174”

» Notice description

Zakres robót objętych przebudową:

Usunięcie warstwy humusu.
Zabezpieczenie drzew.
Wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni drogi.
Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi.
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
Oczyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Piaski 4
Stromiec 26-804
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec
ul. Piaski 4
Stromiec 26-804
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in