Termomodernizacja i remont budynku usługowego przy al. Jana Pawła II 15 w Krakowie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont budynku usługowego przy al. Jana Pawła II 15 w Krakowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określają:
- Załącznik Nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- Załącznik Nr 11 do SIWZ - Rysunki techniczne,
- Załącznik Nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 09:45


» Location

Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Budynków Komunalnych
Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in