Wykonanie zadaszenia tarasu zewnętrznego górnego w budynku Wydziału Architektury przy ul. Akademickiej 7. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/54/EK

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie zadaszenia tarasu.
2.CPV: 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
3. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowyMake an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2020 | 09:00


» Location

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in