Rozbiórka żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel, wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku głównego Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce żelbetowego, podziemnego zbiornika na węgiel oraz wykonanie nawierzchni na terenie zaplecza budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5. W ramach prac rozbiórkowych przewidziano : 1) wyniesienie gabarytów (śmieci i odpadów) z wnętrza zbiornika, 2) wykonanie otworów 25 x 25 cm w ścianach zewnętrznych w celu umożliwienia odprowadzenia do gruntu ewentualnych przecieków wody opadowej przez nawierzchnię placu, 3)demontaż instalacji elektrycznej, 4) zamurowanie drzwi, 5)rozbiórka elementów konstrukcyjnych zbiornika w kolejności i zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, 6)wykonanie zagęszczonej zasypki piaskowo-żwirowej do głębokości 20 cm poniżej istniejącej obecnie płyty zbiornika. Po wykonaniu prac rozbiórkowych przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 613,40 m2 wraz z wykonaniem studzienek ściekowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Drużynowa 42434
Łódź 94-226
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dom Dziecka dla Małych Dzieci
ul. Drużynowa 42434
Łódź 94-226
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in