Przebudowa i wymiana linii napowietrznej 0,4kV oraz wykonanie przyłącza kablowego dz.108/4 dla zasilania domu jednorodzinnego CHWALISZOWICE

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa i wymiana linii napowietrznej 0,4kV oraz wykonanie przyłącza kablowego dz.108/4 dla zasilania domu jednorodzinnego
CHWALISZOWICE

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.07.2020 | 11:00


» Location

ENEA OPERATOR Sp. z o.o., Moniuszki 64, 68-200, Żary


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA OPERATOR Sp. z o.o., Moniuszki 64, 68-200, Żary, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in