Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Wynoszenie układów pomiarowo-rozliczeniowych na zewnątrz budynków mieszkalnych w miejscowości BUDZYŃ, ul. Margonińska.

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Wynoszenie układów pomiarowo-rozliczeniowych na zewnątrz budynków mieszkalnych w miejscowości BUDZYŃ, ul. Margonińska.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.08.2020 | 10:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 64-800, CHODZIEŻ


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 64-800, CHODZIEŻ, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in