„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzechowce na terenie Gminy Żurawica”

» Notice description

Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn.: Budowa oświetlenia drogowego w m. Orzechowce na terenie dz. ewid. 5/8, 866 obręb 0007 Orzechowce
oraz przedmiar robót - w zakresie części projektu: • włączenie na istniejącym słupie nr 4/4/4 – słup projektowany nr 4/UG- załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
Żurawica 37-710
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Żurawica
ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
Żurawica 37-710
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in