Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Wrocławia oraz nieruchomościami poza Wrocławiem

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na zarządzaniu i administrowaniu budynkami, lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, garażami i terenami zielonymi, a w szczególności faktyczne wykonywanie czynności zwykłego zarządu:
- zarządzanie budynkami stanowiącymi 100% własności Skarbu Państwa w zakresie przewidzianym umową
- administrowanie lokalami mieszkalnymi, będącymi własnością Skarbu Państwa i nieruchomościami wspólnymi w zakresie przewidzianym umową
- administrowanie lokalami użytkowymi będącymi własnością Skarbu Państwa i nieruchomościami wspólnymi w zakresie przewidzianym umową
- zarządzanie garażami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
- zarządzanie terenami zielonymi wraz z infrastrukturą rekreacyjną
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Rozdziale I Projektu umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ
3. Wykonawca w okresie trwania umowy ma obowiązek posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości na kwotę będącą równowartością w złotych minimum 50.000 EURO zgodnie z art. 186 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 802)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

pl. Nowy Targ 42377
Wrocław 50-141
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Purchase, sale and rental of property

» Buyer data

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 42377
Wrocław 50-141
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in