Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC dla Katedry Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej

» Notice description

Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC dla Katedry Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 10:30


» Location

ul. Dąbrowskiego 69
Częstochowa 42-201
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69
Częstochowa 42-201
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in