Wykonanie robót budowlanych, obejmujących malowanie pomieszczeń w Domach Studenckich, Głównej Auli Wykładowej, Rektoracie i Bibliotece Głównej dla Politechniki Świętokrzyskiej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, pn: „malowanie pomieszczeń w Domach Studenckich, Głównej Auli Wykładowej, Rektoracie i Bibliotece Głównej dla Politechniki Świętokrzyskiej”. Zakres prac budowlanych obejmuje roboty malarskie tj. Odtworzenie powłok malarskich pomieszczeń budynków (pokoje, łazienki, kuchnie, korytarze i hole) w Domach Studenckich, Głównej Auli Wykładowej, Rektoracie i Bibliotece Głównej. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera:
 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
 Przedmiary - załącznik nr 3
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 4

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 12:00


» Location

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in