Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku przy ul. Łukasiewicza 10 w Bydgoszczy (celem utworzenia mieszkań komunalnych)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: przebudowę budynku o funkcjach mieszkalnej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego przy ul. Łukasiewicza 10 w Bydgoszczy, celem utworzenia mieszkań komunalnych oraz termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania funkcji zamieszkania zbiorowego na funkcję mieszkalną wielorodzinną (działka o nr ew. 49/2, obręb 202).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz 85-102
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz 85-102
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in