: Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 8 oraz budowa zjazdu z drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia w SPZZOZ w Nowej Dębie

» Notice description

Zadanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, parkingu dla 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i chodników z betonowej kostki brukowej oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych wraz z przykanalikiem. przebudowę słupów oświetlenia ulicznego wraz z okablowaniem. Lokalizację parkingu dostosowano do istniejących miejsc postojowych o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni manewrowej – 4,00m – zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi. Wzdłuż całego odcinka drogi zakłada się wymianę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę istniejących chodników o szerokości od 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej. Komunikacja z przyległą drogą gminną będzie odbywać się budowanym zjazdem o nawierzchni z betonu asfaltowego, na styku nawierzchni bitumicznej i istn. nawierzchni drogi gminnej ułożony zostanie krawężniki betonowy 15x30 cm obniżony do poziomu jezdni na ławie z oporem z betonu C12/15, natomiast od strony pobocza zjazdu krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym 12 cm posadowionym na ławie z oporem z betonu C12/15. Przebudowane zostanie również istniejące oświetlenie polegające na wymianie słupów oświetleniowych i kabli na nowe. Istniejące wpusty i przykanalik zostaną wymienione na nowe (wpusty kl.D400, przykanalik Ø200mm).
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ, załącznikach do SIWZ praz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 09:15


» Location

ul. M. C. Skłodowskiej
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
ul. M. C. Skłodowskiej
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in