Aktualizacja oprogramowania I/Net Seven do Systemu Kontroli Dostępu.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja oprogramowania I/Net Seven do Systemu Kontroli Dostępu.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

Puławska 148/150
Warszawa 02-642
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
Warszawa 02-642
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in