Przebudowa części budynku po byłym gimnazjum na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w celu dostosowania części budynku po byłym gimnazjum na siedzibę MOPS.
Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie klapy oddymiającej, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, rozebranie ścianek działowych z profili PCV, murowanie ścian i ścianek działowych z bloczków i płytek gazobetonowych wraz z ułożeniem nadproży, wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych, wykonanie tynków żywicznych mozaikowych, wewnętrzne roboty malarskie, wymianę okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych, wykonanie podłóg z paneli.
W zakresie instalacji sanitarnych zakres obejmuje wymianę instalacji wod.-kan. oraz demontaż i montaż ustępów, umywalek, zlewozmywaków i baterii.
W zakresie jest również wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych i oświetleniowej wraz z osprzętem, montaż tablic rozdzielczych, przycisku p.poż., montaż instalacji alarmowej i teletechnicznej wraz z osprzętem oraz instalacji systemu oddymiania.
Cześć robót z zakresu instalacji elektrycznych nie jest objętych niniejszym postępowaniem (będzie realizowana w kolejnym etapie robót).
Zakres robót, których nie należy kalkulować:
1. Całość II piętro - z wyjątkiem WLZ do rozdzielnicy R3, który należy wykonać,
2. Instalacja alarmowa – całość,
3. Część instalacji gniazd wtykowych ogólnych – gniazda, które nie należy kalkulować zakreślono w żółte kółko na rysunkach pomocniczych E1; E2,
4. Instalacja strukturalna – pierwotnie do każdego punktu PEL przyjęto przewód UTP do komputera, drukarki, telefonu. Należy przyjąć na każde pomieszczenie biurowe jeden telefon i drukarkę. Miejsce doprowadzenia drukarki oraz telefonu na rysunkach pomocniczych jako PEL2

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR) oraz ekspertyzę techniczną przeciwpożarową.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Wojska Polskiego 1
Człuchów 77-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miejski w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 1
Człuchów 77-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in