Remont konstrukcji więźby dachowej w budynku Wozowni II na terenie pałacowo-parkowym w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
a) sprawdzeniu nośności istniejących krokwi narożnych oraz pośrednich (po dokonaniu dokładnej inwentaryzacji elementów więźby),
b) wzmocnieniu krokwi narożnych oraz krokwi pośrednich poprzez wykonanie wzmocnień z desek drewnianych,
c) zabezpieczeniu istniejącej konstrukcji dachu dla wykonania robót objętych procesem naprawczym,
d) przywróceniu pierwotnej geometrii wiązarów kratowych w zakresie pasów dolnych i węzłów kratowych,
e) zmianie sposobu łączenia pasów dolnych za pomocą blach węzłowych,
f) usztywnieniu wszystkich węzłów kratownic poprzez zastosowanie blach spinających,
g) innych pracach budowlane związane z w/w zakresem,
i realizowane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z SIWZ oraz z Opisu Przedmiotu Zamówienia
2) Prace budowlane będą toczyły się w budynku Wozowni II, który jest obiektem zabytkowym wolnostojącym. Budynek znajduje się na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego na działce nr 17/4, obręb 1-05-52, i w dniu 01.02.1973 został wpisany do rejestru zabytków pod nr 639/10. Powierzchnia zabudowy wynosi 98,47 m2.
3) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.
4) Wzór umowy zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 11:00


» Location

Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa 02-958
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Warszawa 02-958
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in