Dostawa-kwas solny

» Notice description

Zapraszamy do udziału w II rundzie postepowania i złożenia oferty z uwzględnieniem maksymalnego rabatu na dostawę:
1) kwasu solnego 0,1N CZDA 10 l.
2) PĘDZEL TWARDY DO SIT ANALITYCZNYCH - 10 szt
Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Promienna 51; TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno II w Jaworznie ul. Energetyków 15- wg. Incoterms 2020
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 09:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in