[OD5-RD6]; D/162/2020; Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację przyłączenia do wspólnej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. dla obiektu: zespół budynków 2-lokalowych w miejscowości Bolechówko dz. 707-713, 508/33-37 gm. Czerwonak. S-2020-11861. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj".

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
[OD5-RD6]; D/162/2020; Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację przyłączenia do wspólnej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. dla obiektu: zespół budynków 2-lokalowych w miejscowości Bolechówko dz. 707-713, 508/33-37 gm. Czerwonak. S-2020-11861. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj".

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 09:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Wschodnia 49/51, 62-200, Gniezno


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in