Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV w celu zasilania dz. nr 5295/5 w m-ści Wałcz

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV w celu zasilania dz. nr 5295/5
w m-ści Wałcz

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

ENEA Operator sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz, Bydgoska 122, 78-600, Wałcz


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator sp z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz, Bydgoska 122, 78-600, Wałcz, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in