"Budowa instalacji anten TV naziemnej i SAT na dachu oraz w budynku Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie wraz z remontem pomieszczenia technicznego nr 82 w ramach realizacji zadania pt. „Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZA Parkowa do budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie”– w systemie „zaprojektuj i wybuduj" numer postępowania: 2020/54/KPRM

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji anten TV naziemnej i SAT na dachu oraz w budynku Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie wraz z remontem pomieszczenia technicznego nr 82 w ramach realizacji zadania pt. „Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZA Parkowa do budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie”– w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in