Dostawa i montaż oświetlenia w technologii LED na potrzeby budynków dydaktycznych A, C i E Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia opartego na technologii LED w miejsce obecnie zainstalowanego systemu oświetleniowego w budynkach dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy:
1) Budynek A – bez piętra III (już wyremontowanego);
2) Budynek C – bez piętra III (już wyremontowanego);
3) Budynek E.
W skład obecnie zainstalowanej instalacji oświetleniowej w wyżej wymienionych pomieszczeniach wchodzi łączna liczba 5301 punktów oświetleniowych (rozumianych jako poszczególne źródła światła), we właściwej oprawie, podłączone do instalacji elektrycznej). Obecnie zainstalowany w budynkach Zamawiającego system oświetleniowy jest oparty na jarzeniówkach starszych generacji, plafonach, żarówkach i świetlówkach kompaktowych zamontowanych we właściwych dla tych źródeł światła oprawach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 6a do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Sejmowa 5A
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Lighting and accessories

» Buyer data

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in