Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Katowicka 35
Świętochłowice 41-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
ul. Katowicka 35
Świętochłowice 41-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in