Dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę części.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamówienie podzielono na 3 pakiety:
Pakiet 1 – narzędzia laparoskopowe SOG 1,
Pakiet 2 – narzędzia laparoskopowe SOG 2,
Pakiet 3 – narzędzia laparoskopowe SOG 3,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 11:30


» Location

01-908 Warszawa


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Cegłowska 80
01-908 Warszawa
telefon: 225690353
fax: Brak
email: zp@bielanski.med.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in