dostawa wysokowydajnego układu wysokiej próżni dla WIMiC - KC-zp.272-316/20

» Notice description

dostawa wysokowydajnego układu wysokiej próżni dla WIMiC - KC-zp.272-316/20, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 11:00


» Location

Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial engines

» Buyer data

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in