Przebudowa dróg gminnych w gminie Urzędów

» Notice description

Część I – nawierzchnie z kruszywa
Zadanie 1 Utwardzenie odcinków dróg gminnych w sołectwie Bęczyn celem poprawy ich przejezdności, zakup i wbudowanie kruszywa – odcinek 1 i odcinek 2.
Zadanie 2 Utwardzenie kruszywem poboczy przy nowo ułożonej nawierzchni drogi gminnej nr 108306L w m. Majdan Moniacki.
Zadanie 3 Poprawa przejezdności drogi gminnej na działkach nr 809 i 899 obręb geodezyjny Mikuszewskie.
Zadanie 4 Poprawa przejezdności drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 506, obręb geodezyjny Rankowskie.
Część II – nawierzchnie z płyt
Zadanie 5 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzędów dz. nr ewid. 473.
Zadanie 6 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Urzędów dz. nr ewid. 967.
Zadanie 7 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 568 w Zadworzu
Zadanie 8 Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 279 i 280 obręb Zakościelne.
Część III – nawierzchnia z asfaltu
Zadanie 9 Modernizacja drogi gminnej nr 108304L w miejscowości Moniaki.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 26
Urzędów 23-250
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Urzędów
ul. Rynek 26
Urzędów 23-250
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in