Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych, domów studenckich, Stacji Badawczej i Gospodarstw Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części.

» Notice description

Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych, domów studenckich, Stacji Badawczej i Gospodarstw Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części:
Część 1 - Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2A do SIWZ,
Część 2 - Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Zamościu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2B do SIWZ,
Część 3 – Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych z domów studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2C do SIWZ,
Część 4 – Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych z Zakładu Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacji Badawczej w Bezku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2D,
Część 5 – Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych z Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2E do SIWZ,
Część 6 – Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych z Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2F do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in