„Dostawa urządzeń linii diagnostycznej z automatycznym systemem identyfikacji czynnika zakaźnego (ID) i określania lekowrażliwości (AMR) drobnoustrojów wraz z niezbędnym wyposażeniem”

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa urządzeń linii diagnostycznej z automatycznym systemem identyfikacji czynnika zakaźnego (ID) i określania lekowrażliwości (AMR) drobnoustrojów wraz z niezbędnym wyposażeniem .
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie urządzenia, szkolenie pracowników obsługi .
3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz pozostałej dokumentacji przetargowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 08:00


» Location

Chocimska 24
Warszawa 00-791
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny
Chocimska 24
Warszawa 00-791
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in