Malowanie pomieszczeń kuchni w SP ZOZ w Myślenicach

» Notice description

Malowanie pomieszczeń kuchni w SP ZOZ w Myślenicach, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – opisem szczegółowym.
Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną obejmującą malowanie. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy dla wykonawców przy przygotowaniu oferty. Wykonawca powinien rozważyć dokonanie nieobowiązkowej wizji lokalnej i ewentualne rozbieżności zgłosić przed złożeniem oferty zamawiającemu, by ten wprowadził zmiany jeśli byłyby konieczne, tak aby w cenę składanej przez wykonawcę oferty wkalkulowane były wszystkie czynności, które są niezbędne do kompleksowego wykonania zadania, a które mogły zostać niedookreślone w dokumentacji technicznej. Złożenie oferty jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że przedstawione przez zamawiającego materiały i założenia są kompletne do wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem a wszelkie możliwe wątpliwości ze strony wykonawcy zostały wyjaśnione

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 12:30


» Location

ul. Szpitalna 2
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in