Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie” w zakresie:
Część I – Separatory osoczowo-komórkowe
Część II – Urządzenia medyczne (II)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.1-1.2 do SIWZ. Po zawarciu umowy dokument stanowić będzie załącznik do umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 09:00


» Location

Żołnierzy Niepodległej 8
Lublin 20-078
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems
  • Maintenance of machines, equipment and spare parts
  • Medical equipment maintenance and repair

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Żołnierzy Niepodległej 8
Lublin 20-078
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in