Wykonanie robót budowlanych polegających na : modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny Gmina Wołomin w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na : modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny Gmina Wołomin w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny ”.
3.2 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
2) korytowanie terenu pod inwestycję,
3) wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni,
4) pobocza z tłucznia,
5) oznakowanie pionowe wraz z tablicami informacyjnymi dot. dofinansowania szt. 2,
6) projekt czasowej organizacji ruchu,
7) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
8) kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Ogrodowa 4
Wołomin 05-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
Wołomin 05-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in