Remont nawierzchni podjazdów przy budynku nr 16 w kompleksie 7788 w Świętoszowie

» Notice description

Zakres robót do realizacji.
1) Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni podjazdów
z betonu,
2) Rozebranie istniejącego koryta liniowego,
3) Wykonanie koryta na całej szerokości podjazdów,
4) Wykonanie podłoży ulepszonych z piasku stabilizowanego cementem,
5) Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,
6) Wykonanie podbudowy pod osadzenie odwodnieni liniowych,
7) Montaż odwodnień liniowych z polimerobetonu z rusztem żeliwnym D400, z podłączeniem do odpływu,
8) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce z grysu bazaltowego,
9) Wykonanie ław betonowych pod krawężniki,
10) Ułożenie krawężników drogowych betonowych 20x30 na podsypce cem-piaskowej,
11) Ułożenie obrzeży betonowych 30x8,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:30


» Location

Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in