Sukcesywne dostarczanie artykułów biurowych oraz baterii do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz baterii w podziale na zakresy:
Zakres I - Przybory do pisania i korygowania,
Zakres II - Materiały do organizacji i archiwizacji dokumentów,
Zakres III - Akcesoria biurowe,
Zakres IV - Artykuły papiernicze,
Zakres V - Akcesoria komputerowe,
Zakres VI - Urządzenia i materiały biurowe do prezentacji,
Zakres VII - Akcesoria do oprawy dokumentów,
Zakres VIII - Karty i druki,
Zakres IX – Baterie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę w zakresie IX baterie były fabrycznie nowe, wyprodukowane wyłącznie z nowych składników, nie prefabrykowane oraz nie regenerowane.
3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, powstałe na skutek używania zaoferowanych w zakresie IX baterii. W przypadku uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź) realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Milionowa 14
Łódź 93-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
ul. Milionowa 14
Łódź 93-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in