Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 11:00


» Location

Plac Zwycięstwa 3
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in