Usługa wsparcia technicznego dla serwera oraz dwóch przełączników sieciowych w podziale na dwa Zadania: Zadanie 1. Usługa wsparcia technicznego dla serwera Zadanie 2. Usługa wsparcia technicznego dla dwóch przełączników sieciowych

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla serwera oraz dwóch przełączników sieciowych w podziale na dwa Zadania:
1.1) Zadanie 1. Usługa wsparcia technicznego dla serwera;
1.2) Zadanie 2. Usługa wsparcia technicznego dla dwóch przełączników sieciowych.
2) Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SIWZ oraz w projektach umów: dla Zadania 1. oraz dla Zadania 2., stanowiących Rozdział V SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin 75-007
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
Koszalin 75-007
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in