Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość. „Katowice – historia i współczesność” t. 5 (19), red. Antoni Barciak

» Notice description

13. Parametry usługi

Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość. „Katowice – historia i współczesność” t. 5 (19), red. Antoni Barciak

FORMAT: (blok książki po obcięciu): B5 – 164 mm (szerokość) x 240 mm (wysokość)

OKŁADKA: broszurowa (kartonowa), bigowana, klejona

OBJĘTOŚĆ (przy założeniu: 1 ark. druk. = 16 stron): 18,0 ark. druk. (288 stron)

NAKŁAD: 200 egz.

KOLORYSTYKA:
okładka: 4 + 0 + folia aksamitna
środek: 11,0 ark. druk. 1 + 1 (czarny) + 7,0 ark. druk. 4 + 4 (kolor)

MATERIAŁY:
okładka: karton 330 g/m2
środek: papier offsetowy (prince sprite) 90g biały

ŚRODEK: klejony

Dostarczenie materiałów do druku nastąpi w dniu podpisania umowy – materiały będą przekazane w formie elektronicznej (plik PDF przesłany na wskazany ftp).
Do wykonania:
naświetlenie,
druk,
introligatornia.

Książka posiada nr ISBN: 978-83-64356-42-1

Przed przystąpieniem do druku Wykonawca zobowiązany jest przekazać przygotowany materiał Zamawiającemu, w celu ostatecznej akceptacji.
Wykonawca użyje do wykonania zamówienia materiałów własnych.
Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 79810000-5 Usługi drukowania,
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy,
79821000-5 Drukarskie usługi wykańczalnicze.
Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Szafranka 9
Katowice 40-025
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Muzeum Historii Katowic
ul. Szafranka 9
Katowice 40-025
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Professional services category published on OnePlace in last 10 days.