Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca zbieranie, zabezpieczenie odpadów zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (już zdemontowanych) wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia o łącznej szacunkowej ilości do 450,00 Mg, w tym w ramach zadania pn.:
a) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – likwidacja skutków klęski żywiołowej” - do 13 334,00 m2, tj. łącznie ~ 180,00 Mg;
b) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2019” - do 20 000,00 m2, tj. łącznie ~ 270,00 Mg.
2. Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu do 40 % ze względu na rezygnację z realizacji zadania części Właścicieli nieruchomości bądź niższej wagi płyt azbestowo-cementowych niż była pierwotnie zakładana.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Na Zaborach 1
Brusy 89-632
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1
Brusy 89-632
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in